Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

O nás‚ plán schůzí

Plán schůzí ZO ČSCH Lysá nad Labem na rok 2012:

18. 1. výborová
 
18. 2. výroční členská
 
18. 4. výborová
 
30. 5. členská - nutno nahlásit počty kroužků pro drůbež a holuby 2013 
 
29.8. výborová
 
5. 9. členská
 
26. 9. výborová
 
24. 10. členská - účast nutná, nutno vyplnit přihlášky na r. 2013 a zaplatit členské příspěvky.
 
12. 12. výborová
 
Schůze se konají ve středu. Začátky schůzí jsou vždy v 17:30 h. Kdo se nebude moci zúčastnit ze závažných důvodů schůzí 26. 5. nebo 20. 10. dohodne se s jednatelem předem na jeho tel.

     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zpráva o činnosti za rok 2009:

Vážení přátelé, máme-li hodnotit činnost naší organizace za rok 2009, musíme říci, že byly věci, které se nám povedly, ale byly i věci, které jsme nesplnili.

Byla konána 1 schůze výroční, 3 schůze členské a 5 schůzí výborových. Účast na schůzích výborových byla velmi dobrá, horší je to již s účastí na schůzích členských.

Výroční členská schůze pověřila výbor organizace, aby dále jednal  pozemku pod naším chovatelským zařízením se starostou Městkého úřadu. Začátkem května se př. Votava, Grus a Matyásko zúčastnili jednání u starosty města, bylo dohodnuto, že starosta projedná tuto záležitost na zasedání zastupitelstva v měsíci září. Po tomto projednání nás pozve k novému jednání. V měsíci srpnu jsme obdrželi dopis od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve kterém nám sdělují, že změnou zákona 1/2007 se prodlužuje výpůjčka pozemku do 1. ledna 2015. Do tohoto data musíme tuto záležitost vyřešit. O dalších jednáních Vás budeme průběžně informovat na členských schůzích.

Na úseku členské základny ukončil členství v naší organizaci mladých chovatel Josef Brzobotatý. Naopak se nám podařilo získat př. Šmrhovou, Krajskou Libánskou, Lešovou a Budařovou. Dále se nám podařilo získat mladou chovatelku Sophovou. K dnešnímu dni má naše organizace 23 členů, z toho 8 žen a 15 mužů. Z tohoto počtu jsou 2 mladí chovatelé. Členství v naší organizace je otevřeno pro každého zájemce.

Na dubnové schůzi výbor organizace rozhodl, že budou konány jen nejnutnější práce na údržbě našeho zařízení. S jeho údržbou se počká až do vyřešení vlastnictví pozemku. Jelikož byla výpůjčka prodloužena až do roku 2015, bude bod údržba naší budovy převeden a rok letošní. Dne 19. 9. byla provedena kontrola a údržba klecí pro připravovanou výstavu.

U příležitosti podzimní výstavy Zemědělec nám bylo nabídnuto uspořádat výstavu králíků, drůběže a holubů. Bylo vystaveno 153 králíků, 55 ks drůbeže a 37 kusů holubů. Prodáno bylo 113 králíků, 53 ks drůbeže a 7 holubů. Výstavy se zúčastnilo 17 vystavovatelů králíků, 3 růbeže a 4 holubů. Celkem se zúčastnilo 18 vystavovatelů. Na této výstavě naše nové členky představily nový druh zakrslých králíků teddy. Návštěvníci kladně hodnotili, že 85 % vystavovaných zvířat bylo prodejných. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se na této výstavě podíleli. Kladně nutno hodnotit i to, že na přípravě výstavy se podílela nadpoloviční většina členů. 

Naši členové se zúčastnili  i dalších výstav - např. výstavy mladých králíků v Lysé, krajské výstavy v Rožďalovicích a Evropské výstavy v Nitře. Na této výstavě získal náš chovatel Fér Miroslav titul Evropský šampion na českého bubláka. Tímto mu děkujeme za vzornou reprezentaci naší organizace.

V měsíci říjnu všichni naši členové vyplnili přihlášky k činnosti, ve kterých uvedli 159 ks králíků, 94 ks drůbeže, 420 ks holubů, 50 ks okrasného ptactva, 10 ks okrasných bažantů, 10 ks nutrií, 12 psů a 9 morčat (skinny).

V roce 2009 bylo registrováno 211 ks králíků. Také bylo objednáno 50 ks kroužků pro drůbež a 40 ks kroužků pro holuby. Nutno však dodat, že někteří členové kroužky objednávají v klubech. V roce 2009 byli pověřeni př. Grus jako tetovatel králíků velkých plemen a př. Marek jako tetovatel králíků zakrslých.

Závěrem bych chtěl poděovat všem, kteří se podíleli na činnosti naší organizace v roce 2009 a popřát všem hodně zdraví a chovatelských úspěchů v roce letošním.

Zprávu o činnosti připravil př. Matyasko, jednatel ZO ČSCH Lysá.

TOPlist